Brykiety (elektrokostki) z węglika krzemu do żeliwiaków

Brykietowanie węglika krzemu do procesu żeliwiakowego pozwala na uzyskanie korzyści:

  1. jednej bardzo ważnej z punktu naszego życia na Ziemi przez zagospodarowanie surowców odpadowych posiadających w swoim składzie węglik krzemu takie jak drobne frakcje z procesów kruszenia, odpady z materiałów ogniotrwałych, odpady narzędzi ściernych, szlamy z procesów szlifowania i cięcia,
  2. zbrykietowany węglik krzemu ma odpowiedzi kształt dogodny dla urządzeń ładujących te brykiety do żeliwiaków, wytrzymałość uniemożliwiającą kruszenie się brykietów w kontakcie ze złomem przy ich załadunku do żeliwiaka i przesuwaniu się w jego wnętrzu, ciężar pozwalający na przejście strefy żużla i zanurzenie się w całości w roztopionym metalu oraz precyzyjną wagę podstawowego surowca w brykiecie – zwykle jest 1kg podstawowego pierwiastka, czyli 1kg Si dla brykietów o kształcie prostopadłościennym (kostki, elektrokostki),
  3. zbrykietowany węglik krzemu pochodzący z odpadów z racji swojej istotnie niższej ceny w porównaniu z węglikiem krzemu pierwszego gatunku ma korzystny wpływ na stronę ekonomiczną procesów żeliwiakowych.
iety (elektrokostki) z węglika krzemu do żeliwiaków

Powszechnie stosowanym spoiwem w brykietowaniu węglika krzemu jest cement, czyli darmowy wapń redukujący ilość stosowanego kamienia wapiennego.

Scroll to Top