Pelety

Pelety to sprasowane drobne frakcje surowców z niewielkim dodatkiem lepiszcza.

Oferujemy pelety FeSi i grafitowe.

Spotyka się jeszcze pelety z FeMn i z FeSiMn.

Grafit pelety

Pelety mają zawartość głównego składnika np. Si w przypadku speletyzowanego FeSi zbliżoną do zawartości Si w FeSi kawałkowym.

Cena speletyzowanych surowców jest niższa niż cena tych samych surowców pierwszego gatunku.

Przewiń do góry