Węglik krzemu metalurgiczny

Metalurgiczny węglik krzemu (70 % Si, 30 % C) jest stosowany w produkcji żeliwa zarówno w piecach elektrycznych jak i w żeliwiakach.

Stosowanie węglika krzemu w produkcji żeliwa syntetycznego zamiast połączenia żelazokrzemu i węgla powoduje szereg korzystnych efektów metalurgicznych. Gdy piece odlewnicze ładowane są dużą ilością złomu stalowego, węglik krzemu ma nie tylko korzystny wpływ na technologię procesu topienia, ale także poprawia jakość żeliwa i zmniejsza ryzyko wytwarzania żeliwa niskiej jakości. Te korzystne efekty są spowodowane różnymi specyficznymi właściwościami unikalnymi dla węglika krzemu. które mają zastosowanie zarówno w piecach elektrycznym, jak i w żeliwiakach.

Węglik krzemu metalurgiczny

Do wielu czynników związanych z przechodzeniem do metalu krzemu i węgla oraz odtlenianiem należą:

  • fakt, że krzem się nie topi,
  • niski ciężar właściwy węglika krzemu,
  • odporność węglika krzemu na utlenianie gazów w wysokich temperaturach,
  • połączenie krzemu i węgla w związku chemicznym SiC.

Oprócz tych czterech podstawowych właściwości i korzyści, jakie daje stosowanie metalurgicznego węglika krzemu w odlewnictwie żeliwa, są także jego działania jako modyfikatora oraz jako źródło krzemu i węgla oraz jego czystość. Błędem jest patrzenie na węglik krzemu po prostu pod względem zawartości krzemu i węgla. Dodatkowymi ważnymi i pozytywnymi efektami stosowania węglika krzemu, zwłaszcza gdy ładunki pieca zawierają dużą ilość złomu stalowego, są zalety technologii topienia, a przede wszystkim poprawa jakości żeliwa i unikanie odrzutów.

Mikrostruktura żeliwa produkowanego z węglika krzemu wykazuje na większą objętość płatków grafitowych niż wewnątrz mikrostruktury żeliwa produkowanego na bazie surówki.

Dostawa

Węglik krzemu metalurgiczny oferujemy w big bagach, po jednej tonie w big bagu.

Przewiń do góry