agnieszka

Grafit pelety

Pelety

Pelety to sprasowane drobne frakcje surowców z niewielkim dodatkiem lepiszcza. Oferujemy pelety FeSi i grafitowe. Spotyka się jeszcze pelety z FeMn i z FeSiMn. Pelety mają zawartość głównego składnika np. Si w przypadku speletyzowanego FeSi zbliżoną do zawartości Si w FeSi kawałkowym. Cena speletyzowanych surowców jest niższa niż cena tych samych surowców pierwszego gatunku.

Przewiń do góry